Witamy na naszych stronach internetowych.

UWAGA - BARDZO WAŻNE

Szanowni Państwo,

z żalem informuję, że z dniem wczorajszym Gospodarstwo Rybackie Ińsko zakończyło swoją działalność jako dzierżawca prawa rybackiego użytkowania jezior.

Dotyczy to wszystkich 22 jezior będących w naszej dyspozycji do dnia wczorajszego, tj. 20.02.2017 roku.

W swej niezgłębionej mądrości urzędnicy Urzędu Marszałkowskiego znaleźli wystarczającą ilość uchybień w prowadzonej przeze mnie gospodarce rybackiej aby wystawić mi negatywną opinię.

W nie mniej niezgłębionej mądrości urzędnicy Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW) uznali, że po 14,5 roku prowadzenia rybackiej działalności należy rozwiązać ze mną umowę.

Każdy z tych urzędników, patrząc wąsko i partykularnie zrobił coś, co pozwoli mu spać spokojnie.

Suma tych działań spowoduje jednak, że w promieniu wielu kilometrów od Ińska zniknie, istniejąca do tej pory, możliwość zakupu czy zjedzenia lokalnych ryb (chyba, że ktoś ma znajomych kłusowników).

Spowoduje to także brak, z mojej strony, możliwości zorganizowania np. zawodów w połowie szczupaków na Woświnie na otwarcie sezonu majowego czy innych imprez, w których uczestniczyłem.

Jeśli chodzi o dotychczas sprzedane karty wędkarskie to zwrócimy wszystkim koszty proporcjonalnie, biorąc 20.02.2017 r. jako koniec mojej działalności w tym zakresie.

Podziękowania, sprzeciwy (lajki i hejty) lub po prostu własne opinie na ten temat proszę kierować do:

- Urząd Marszałkowski, Wydział Rolnictwa i Rybactwa; email :  abinka@wzp.pl

- RZGW - sekretariat@szczecin.rzgw.gov.pl

- lub do nas : mateusz@icr.com.pl

Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te wszystkie lata wspomagali mnie w moich usiłowaniach poprawy stanu jezior i ich atrakcyjności dla turystów i wędkarzy.

Michał Czerepaniak

Działalność produkcyjna naszej firmy polega przede wszystkim na połowie i przetwórstwie ryb słodkowodnych z Ińskich jezior.

W ciągu ostatnich pięciu lat przywróciliśmy ludziom wiarę , że Ińsko jest miejscem gdzie, prócz świeżego powietrza i wrażeń krajobrazowych, można też kupić rybę świeżą (oczyszczoną), wędzoną tradycyjnym sposobem czy też smażoną.

Osiem lat to dużo i mało równocześnie.

Rozpoczęta w jesieni 2002 roku prawidłowa gospodarka rybacka zaczyna powoli przynosić efekty. Pojawiły się pierwsze wymiarowe szczupaki z zarybień wiosną 2003 roku. W jeziorze Ińsko została odbudowana sielawa (większość amatorów ryb przyjeżdża do Ińska na smażoną lub wędzoną sielawę). W ograniczonym zakresie (brak narybku na rynku) odbudowane zostaje pogłowie sandacza. Wpuszczone zostały - w ograniczonej ilości - ryby atrakcyjne dla wędkarzy; karp pełnołuski (zbiorniki zamknięte) oraz sum.

Amatorów wędkarstwa prosiliśmy o trochę cierpliwości. Obecnie większość jezior  kipi od ryby. Jest to efekt dotychczasowych oraz ciągle prowadzonych zarybień jak też właściwej gospodarki rybackiej  naszego Gospodarstwa Rybackiego.

Ostatnio wędkarz łowiący na jez. Woświn przysłał nam zdjęcia, na których (pół dnia wędkowania) są szczupaki o wadze 12 kg, 7 kg i 5 kg (wróciły do wody). Na życzenie Pan Mateusz Gzyl może przesłać zdjęcie zrobione telefonem komórkowym.

W naszym wspólnym interesie - wędkarzy i dzierżawcy - bardzo proszę o informacje na temat zauważonych nieprawidłowości. Bardzo dużym problemem na tych jeziorach jest dewastujące kłusownictwo przy pomocy agregatów i sieci o małych oczkach. Niekiedy także niektórzy wędkarze czy rybacy nie potrafią trzymać się obowiązujących przepisów.  Tego typu uwagi i informacje prosimy kierować na email  mateusz@icr.com.pl.

UWAGA!
Jezioro Storkowo zostało udostępnione do wędkowania w 2016 r.

 Ińskie Centrum Rybactwa informuje

 Ińskie Centrum Rybactwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zrealizował operację w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” pt. „Podnoszenie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej na terenie LGR Sieja poprzez zakup sprzętu do przewozu ryb”. Celem zrealizowanej operacji było podniesienie wartości produktów rybactwa i rozwój usług na rzecz społeczności lokalnej, dzięki rozszerzeniu działalności gospodarczej polegającej na zarybianiu akwenów wodnych oraz sprzedaży wraz z dowozem do klienta materiału zarybieniowego.

Zobacz galerię...

 Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak informuje

Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak zrealizowało operację w ramach Programu Operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013" pt. "Rozwój działalności gospodarczej oraz usług na rzecz społeczności lokalnej na terenie LGR Sieja poprzez zakup pojazdu specjalistycznego do sprzedaży ryb świeżych i przetworzonych w systemie handlu obwoźnego".


Prywatność