Dział 4.2. Społeczna straż rybacka

Rybactwo i morze

 

Pomorze Zachodnie WIR

 

Logo_UE

 

 

Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE” . Zakres tematyczny operacji - Przedsięwzięcie 1.2.4. Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem.

Nazwa Beneficjenta – Gospodarstwo Rybackie Michał Czerepaniak

Tytuł operacji - Wyposażenie Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Stargardzkiego przy Gospodarstwie Rybackim w Ińsku w nowoczesny sprzęt do walki z kłusownictwem.

Cel operacji - Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności

przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych.

Cel szczegółowy 1.2 - Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska przyrodniczego i dziedzictwa historycznego obszaru.

Galeria zakupionego sprzętu