Osiągnięte cele operacji

Operacja została przeprowadzona na terenie Obrębu Stawowego w Malińcu należącym do Ińskiego Centrum Rybactwa Sp. z o.o., podzielona była na 2 etapy, których zadaniami były:  

  • wybudowanie czterech wiat na maszyny i sprzęt rybacki, który posiada Firma oraz który nabyła,
  • budowa dwóch silosów płaskodennych na zboże,
  • zakup ciągnika New Holland TD5.105 wraz z dodatkowym wyposażeniem TUZ,
  • zakup dwóch kosiarek współpracujących z nowym ciągnikiem – jednej na ramieniu hydraulicznym do koszenia zboczy grobli i trzciny oraz jednej bijakowej na pantografie do koszenia korony grobli, jak również pozostałych gruntów na stawach.  

Pierwszym etapem operacji, którą przeprowadził Beneficjent było wybudowanie 4 wiat oraz zakup wraz z montażem dwóch silosów zbożowych. Pojemność dwóch silosów odpowiada pojemności 40 ton pszenicy, co dla Firmy jest wystarczające do przechowania zboża przez okres zimowy a w sezonie do bieżącego uzupełniania. 

4 wiaty wybudowane na terenie placu umożliwiają przechowywanie zarówno maszyn gospodarczych jak i pozostałego sprzętu należącego do Firmy pod zadaszeniem. Dzięki zadaszeniu oraz częściowej obudowie wiat jest możliwość zabezpieczenia posiadanych maszyn, ich konserwacji w czasie zimowym. Wpływa to również znacząco na warunki pracy, gdzie konserwacja sprzętu oraz naprawy odbywają się w lepszych warunkach (zadaszenie). Etap I operacji zrealizowano do końca kwietnia 2018 roku.  

II etapem operacji jaki stawiało sobie za cel Przedsiębiorstwo był zakup ciągnika New Holland TD5.105 wraz z dwoma kosiarkami. Aby polepszyć warunki pracy oraz zwiększyć wydajność, Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. zakupiło nowy sprzęt, który jest nowoczesny technologicznie i bardziej ekonomiczny. Mniejsza emisja spalin, skrócenie czasu pracy jak również mniejsze zużycie paliwa pozytywnie wpłynie na Przedsiębiorstwo. Ciągnik wraz z kosiarkami jest wykorzystywany do pracy na całym Obiekcie Stawowym w Malińcu. W czasie wolnym od pracy sprzęt usytuowany jest w jednej z wiat, które Przedsiębiorstwo wybudowało w ramach niniejszej operacji. 

Do drugiego etapu operacji należał również zakup dwóch kosiarek. Kosiarki zostały tak dobrane aby pasowały zarówno do ciągnika New Holland TD5.105, który nabyło Przedsiębiorstwo ale również do maszyn rolniczych już posiadanych.  

Wprowadzona modernizacja przyczyniła się głównie do polepszenia i ułatwienia warunków pracy. Skrócony czas pracy, z koszenia ręcznego (kosy spalinowe, ręczne) na zmechanizowane, ułatwia utrzymanie należytych warunków na groblach i ich zboczach, rowach doprowadzających i odprowadzających wodę oraz umożliwia bezpieczniejsze poruszanie się pracowników. Wpływa również na estetykę całego Obiektu Stawowego w Malińcu. 

Zakres rzeczowy operacji, które przeprowadziło Ińskie Centrum Rybactwa Sp. z o.o. wpływa pośrednio na rentowność i konkurencyjność Firmy gdyż inwestycje jakie były celem Przedsiębiorstwa dotyczą głównie poprawy warunków pracy pracowników (silosy, wiaty, nowoczesny sprzęt) i ich bezpieczeństwa (wprowadzenie nowoczesnych urządzeń) oraz utrzymania całego Obiektu Stawowego w Malińcu w dobrym stanie technicznym i estetycznym (koszenie). Cel jaki zakładało Przedsiębiorstwo został osiągnięty.