Ińskie Centrum Rybactwa

Ińskie Centrum Rybactwa powstało na bazie części dawnego Państwowego Gospodarstwa Rybackiego Ińsko.

Na początku lat 90-tych PGRyb. Ińsko został zlikwidowany. Pewne elementy (jeziora, stawy) zostały wydzierżawione chętnym amatorom a ok 9.000 ha jezior pozostało pod zarządem spółki celowej stworzonej przez  AWRSP w Szczecinie.

W roku 2002 spółka ta upadła a jeziora zostały podzielone na dwie grupy; Miedwie i okolica ok. 6.000 ha oraz Ińsko i okolica ok. 3.000 ha. We wrześniu 2002 roku, na bazie dzierżawy od AWRSP,  powstało Gospodarstwo Rybackie Ińsko (działalność gospodarcza osoby fizycznej), które jest obecnie elementem Ińskiego Centrum Rybactwa.

Po dziewięciu latach od przejęcie kompletnie zdewastowanych jezior, dużych nakładach na zarybianie i stosowaniu się do wytycznych Akademii Rolniczej w Szczecinie pojawiły się efekty w postaci przywróconego drapieżnika (szczupak) oraz sielawy. Wysokie nakłady na zarybianie zmusiły dzierżawcę do poszukania opcji produkcji własnej narybku.

Takim obiektem, wydzierżawionym od ANR, stały się stawy narybkowe w Malińcu (poprzednio należące do PGRyb Ińsko).

Stawy pozwalają na produkcję (prócz gatunków typowych dla zarybiania jezior - szczupaka, lina, sandacza i złotego karasia) przede wszystkim wszystkich form karpia - od wylęgu po karpia handlowego.


Ińskie Centrum Rybactwa spółka z o.o.  powstała dla skoordynowania działalności Gospodarstwa Rybackiego Ińsko, Zakładu Przetwórstwa Rybnego w Ińsku oraz obiektu stawowego Maliniec koło Reska.

Siedzibą spółki jest Ińsko.

Nasz adres:
ul. Przybrzeżna 8
73-140 Ińsko
woj. zachodniopomorskie

BIURO - ul. Przybrzeżna 8, 73-140 Ińsko, tel. 91-562-30-10, 504-082-640, e-mail icr.insko@gmail.com 
OBIEKT STAWOWY W MALIŃCU - Maliniec 18, 72-315 Resko, gmina Radowo Małe, tel. 695-565-456
nip 854-21-73-770, regon 812598010, KRS 0000161174
nr konta 85 1500 1722 1217 2005 3555 0000


Gospodarstwo Rybackie 
ul. Przybrzeżna 8, 73-140 Ińsko, tel. 91-562-30-10, 504-082-640, e-mail icr.insko@gmail.com 
nip 852-144-83-45, regon 812485799
nr konta 79 1500 1722 1217 2004 9008 0000 


AQUAconsult Mirosław Półgęsek
ul. Przybrzeżna 8, 73-140 Ińsko, tel. biuro 512-946-478, 91-562-30-10, 504-082-640, e-mail aqua.polgesek@gmail.com
przetwórnia 601-302-784, sklep firmowy i smażalnia 601-308-881, sklep mobilny Chociwel 603-996-549
nip 5611483295, regon 321487189
nr konta 80 1140 2004 0000 3902 7505 1876